Uke 39 (2016): Klimabudsjett, -lov og -forhandlinger

Oslo la frem ambisiøst klimabudsjett, og regjeringen sendte en heller tilbakeholden klimalov på høring. Parisavtalen kom noen skritt nærmere å tre i kraft. Forhandlere prøver å tette klimahull i internasjonale avtaler: HFK-forbindelser og luftfart. Men om USA følger opp, kommer an på rettssaken som startet nå og presidentvalget neste måned. Det skjedde så mye at MotNormalt må ha en egen ukerevy om klimapolitikk.

Les videre

Parisavtalen

Det ble en klimaavtale i Paris. Kortversjon: Avtalen omfatter nesten alle land, som lover å gjøre noe med klimaendringene, innrømmer at de ikke har lovet nok til å nå målet sitt, og planlegger å komme sammen regelmessig for å love å gjøre mer.

Altså var møtet vellykket, og Frankrike høster velfortjent heder for gjennomføringen. Listen for suksess har imidlertid ligget lavt. I forhold til de beskjedne forventningene ble deler av avtalen sterkere og andre svakere enn man kunne ventet. MotNormalt.org prøver å finne ut om champagneglasset er halvtomt eller halvfullt. Bruk gjerne kommentarfeltet for å rette eventuelle feil eller skjevheter i den følgende gjennomgangen.
Les videre

Paris

Da var klimaforhandlingene i Paris (COP21) i gang. Landene skal komme frem til en avtale om hvordan de skal forhindre farlige menneskeskapte klimaendringer, slik de satte seg fore i FNs klimakonvensjon i 1992, og om hvordan de skal hjelpe hverandre å tilpasse seg klimaendringene som ikke lenger kan forebygges. Hvis Paris blir en messe verd, vil alle land for første gang være med og påta seg å gjøre ett eller annet mot klimaendringene.
Les videre