Parisavtalen

Det ble en klimaavtale i Paris. Kortversjon: Avtalen omfatter nesten alle land, som lover å gjøre noe med klimaendringene, innrømmer at de ikke har lovet nok til å nå målet sitt, og planlegger å komme sammen regelmessig for å love å gjøre mer.

Altså var møtet vellykket, og Frankrike høster velfortjent heder for gjennomføringen. Listen for suksess har imidlertid ligget lavt. I forhold til de beskjedne forventningene ble deler av avtalen sterkere og andre svakere enn man kunne ventet. MotNormalt.org prøver å finne ut om champagneglasset er halvtomt eller halvfullt. Bruk gjerne kommentarfeltet for å rette eventuelle feil eller skjevheter i den følgende gjennomgangen.
Les videre

Paris

Da var klimaforhandlingene i Paris (COP21) i gang. Landene skal komme frem til en avtale om hvordan de skal forhindre farlige menneskeskapte klimaendringer, slik de satte seg fore i FNs klimakonvensjon i 1992, og om hvordan de skal hjelpe hverandre å tilpasse seg klimaendringene som ikke lenger kan forebygges. Hvis Paris blir en messe verd, vil alle land for første gang være med og påta seg å gjøre ett eller annet mot klimaendringene.
Les videre