Klimaet har alltid…

xkcd-timeline

Xkcd har gjort det igjen. For et par år siden innførte den underfundige tegneren Randall Munroe «istidsenheter» for å anskueliggjøre hva global oppvarming innebærer. Jeg gjenblogget det her. Tegningen ga et inntrykk av størrelsen på oppvarmingen vi står foran hvis vi ikke får bukt med utslippene. Det den ikke sa noe om, var det rasende tempoet i menneskeskapt oppvarming sammenlignet med istidssyklusen.

Nå kommer xkcd med en tidslinje over jordens temperatur siden siste istid, for å vise hva folk egentlig snakker om når de sier «klimaet forandret seg jo før også».

Det kommer folk sikkert til å fortsette å si når de ikke har noe bedre å komme med, så du kan jo bokmerke den…

[Oppdatering, ca. 2 1/2 t etter:] …men ta dine forbehold. Det tok bare en times tid før en ekspert på fortidsklima, Kevin Anchukaitis, kremtet at fortidsrekonstruksjonene og siste 150 år ikke uten videre kunne skjøtes sammen til én graf uten å gjøre rede for forskjellen i tidsskala/oppløsning på dataene.

gjør xkcd riktignok rede for det: påpeker at kurven er glattet, og at store, kortvarige avvik er mulige, men store langvarige avvik er usannsynlige (se inseratet nær 16000 f.v.t. på tidslinjen).

Men Anchukaitis angriper problemet fra den andre enden: rekonstruksjonen viser lite variasjon på kortere skala enn tusen år, og det ville ikke vært like mye moderne oppvarming å se hvis de siste tiårene var glattet ut i samme skala. Han illustrerer med denne figuren, der man riktignok fortsatt kan se temperaturene gjøre en brå sving i moderne tid, og der 1°C-hoppet vi nå har opplevd fortsatt skiller seg ut fra simulert variasjon etter istiden.

Poenget til xkcd handler uansett vel så mye om den fremtidige oppvarmingen under et høyutslippsscenario, og som andre påpekte i denne diskusjonen, er en ekstra istidsoppvarming innen 2100 noe som menneskelig sivilisasjon ikke har stått overfor før, uansett oppløsning.

Flere oppdateringer:

Referanser

Tegningen har litteraturhenvisninger, som oppgir at den bygger på temperatur-rekonstruksjonene til Marcott og Shakun , skalert etter et anslag for siste istidsmaksimum . [Tillegg:] De moderne temperaturmålingene er fra HadCRUT4-serien .

Her er de fullstendige referansene, til orientering:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *