NRKs atlantiske omveltning

En nylig studie av Stefan Rahmstorf og kolleger konkluderte at den atlantiske omveltningen (AMOC) mot slutten av det 20. århundre var uvanlig svekket mot bakgrunnen av det siste årtusenet . Noen blogger og media, inkludert NRK, har rettet hardt skyts mot det omstridte funnet, uten å få inn noen faktiske treff.

Den 28.3 slo NRK opp overskriften «Kraftig svekking av Golfstraumen». Dagen etter kom reporteren, Bent Tandstad, med en omveltning, eller kanskje man skal kalle det en kraftig svekking: «Golfstraumen har ikkje endra seg». Her het det at andre forskere kalte studien «berre tull», men de sto ikke frem med navn. Forskerne som navngis i artikkelen, står der heller ikke fordi de har fremført noen kritikk mot Rahmstorf, men tilsynelatende bare på grunn av en misforståelse om at arbeidene deres direkte motsier de nye funnene.

Les videre

Det går nedover med isen

Forrige ukes kalddusj: To forskergrupper meldte at viktige isbreer i Vest-Antarktis er på sammenbruddets rand. På lengre sikt kan proppen gå ut av deler av Øst-Antarktis også. Innlandsisen på Grønland viser seg også å være undergravd av dype daler der varmt atlanterhavsvann kan trenge inn. Alt dette betyr raskere havstigning over kommende århundrer.

Oversiktskart over Antarktika.

Figur 1: Kart over Antarktis (Kilde: Wikimedia Commons)

Les videre