Smelter breene av trivsel?

Verdens isbreer har krympet det siste århundret. Det samme gjelder norske isbreer, til tross for noen perioder med fremgang, senest på 1990-tallet. Forskere ved NVE har funnet at brearealet i Norge er redusert med 11% på en generasjon, og at det meste kan bli borte i dette århundret. Så hva stikker det de såkalte «Klimarealistenes» redaktør Geir Aaslid når han hevder at norske isbreer «stortrives»?!

Les videre

Havet suger på Totten

Totten-isbreen på Øst-Antarktis tynnes ut og taper masse. (Eller kanskje ikke – se oppdatering.) Det er bekymringsverdig, fordi den er utløp for nok is til å heve globalt havnivå med minst 3,5 meter, omtrent like mye som om hele innlandsisen i Vest-Antarktis skulle kollapse. Nå har forskerne funnet en hemmelig gang dypt under isen og vist at Tottenbreen ligger mer utsatt til for havvarme enn tidligere antatt.

Les videre

Det går nedover med isen

Forrige ukes kalddusj: To forskergrupper meldte at viktige isbreer i Vest-Antarktis er på sammenbruddets rand. På lengre sikt kan proppen gå ut av deler av Øst-Antarktis også. Innlandsisen på Grønland viser seg også å være undergravd av dype daler der varmt atlanterhavsvann kan trenge inn. Alt dette betyr raskere havstigning over kommende århundrer.

Oversiktskart over Antarktika.

Figur 1: Kart over Antarktis (Kilde: Wikimedia Commons)

Les videre