Ukerevy (uke 18/2015)

Fersk forskning forrige uke bød blant annet på utryddingsfare, ekstrem varme, antarktisk istap, mulighetene for å få arktisk havis tilbake, og koblingen mellom de to polene. Det kom ny versjon av satellittmålte temperaturer og nye undersøkelser av bakkemålte temperaturer (én seriøs, og én til politisk bruk). Siv Jensen, iskanten og klimakampen om Vatikanet var også med på å prege nyhetsbildet.

Les videre

Ukerevy (uke 17/2015), del 1: forskning

Interessant nytt denne uken gjaldt blant annet hva «varmepausen» betyr i klimamodellene, irishypotesen, planteplankton som forsterking på arktisk oppvarming, grenser for planteopptak av CO2, kraftigere oppvarming høyere til fjells. Samt litt vitenskapsteori for klimakverulanter.

Rolig start, jevnt løp. De fleste modellfremskrivningene viser større oppvarming siden 2000 enn observert. Men kanskje spiller det ikke så stor rolle i det lange løp, for det blir like varmt innen 2100 selv om man bare bruker modellene som viser en slik forsinket oppvarming . Les videre

Havet suger på Totten

Totten-isbreen på Øst-Antarktis tynnes ut og taper masse. (Eller kanskje ikke – se oppdatering.) Det er bekymringsverdig, fordi den er utløp for nok is til å heve globalt havnivå med minst 3,5 meter, omtrent like mye som om hele innlandsisen i Vest-Antarktis skulle kollapse. Nå har forskerne funnet en hemmelig gang dypt under isen og vist at Tottenbreen ligger mer utsatt til for havvarme enn tidligere antatt.

Les videre

Det går nedover med isen

Forrige ukes kalddusj: To forskergrupper meldte at viktige isbreer i Vest-Antarktis er på sammenbruddets rand. På lengre sikt kan proppen gå ut av deler av Øst-Antarktis også. Innlandsisen på Grønland viser seg også å være undergravd av dype daler der varmt atlanterhavsvann kan trenge inn. Alt dette betyr raskere havstigning over kommende århundrer.

Oversiktskart over Antarktika.

Figur 1: Kart over Antarktis (Kilde: Wikimedia Commons)

Les videre