Ukerevy (uke 18/2015)

Fersk forskning forrige uke bød blant annet på utryddingsfare, ekstrem varme, antarktisk istap, mulighetene for å få arktisk havis tilbake, og koblingen mellom de to polene. Det kom ny versjon av satellittmålte temperaturer og nye undersøkelser av bakkemålte temperaturer (én seriøs, og én til politisk bruk). Siv Jensen, iskanten og klimakampen om Vatikanet var også med på å prege nyhetsbildet.

Les videre

Justering av historiske temperaturmålinger

Det siste århundret er den globale overflatetemperaturen økt med ca. 0,7–0,8 °C. I flere nettdebatter den siste uken har «skeptikere» vist til et obskurt konferansebidrag om oppjustering av temperaturmålinger som belegg for den oppsiktsvekkende påstanden at opptil halvparten av den observerte globale oppvarmingen kan avskrives. Men det håpet må nok justeres kraftig ned.

Sammendrag: En database over historiske temperaturmålinger (GHCN-M) justeres for å fjerne falske temperaturskifter. Steirou og Koutsoyiannis hevder justeringene uforholdsmessig ofte fører til en økning i trenden, og at den egentlige globale oppvarmingen derfor derfor har vært mindre enn GHCN viser. En ekspert påpeker imidlertid at justeringene ikke trenger gå like mye opp som ned, siden de retter feil som kan gå systematisk én vei. Forskerne finner dessuten mindre utslag i hele GHCN-M enn S&K rapporterer for sitt utvalg av stasjoner. En rask virkelighetssjekk viser også at de justerte trendene stemmer bedre med landtemperaturserier basert på (delvis) andre data og metoder.

Bakgrunn