xkcd: 4,5 °C

Dette bare gjenblogges. .


Tegning som viser klimaendringer i «istidsenheter» på 4,5 °C.

Se originalen og mye annet genialt på xkcd.com.

For å relatere dette til den siste rapporten fra FNs klimapanel:

  • 4,5 °C global oppvarming fra førindustrielt nivå innen 2100 tilsvarer det som kan skje hvis vi lar det skure, altsš fremskrivningen etter «business-as-usual»-scenariet RCP8.5. Merk at xkcd-tegningen setter nullpunktet i førindustriell tid, mens IPCC-rapporten bruker 1986–2005 som referanseperiode for fremskrivningene, denne referanseperioden var allerede 0,61 °C varmere enn siste halvdel av det 19. århundret. (Se Summary for Policymakers, tabell SPM.2).
  • I følge Klimapanelet var den gjennomsnittlige globale lufttemperaturen under forrige istidsmaksimum, som sluttet for ca. knappe 20.000 år siden, meget sannsynlig mellom 3 og 8 °C lavere enn i nylige århundrer. Estimatet som oppgis i xkcd-tegningen, 4,5 °C, virker som et rimelig tall å velge ut fra de forskjellige multiproxy-studiene og modellberegningene Klimapanelet viser til. (Se kap. 5, seksjon 3.3.1 og tabell 5.2)

Én kommentar til “xkcd: 4,5 °C

  1. Tilbakeping: Klimaet har alltid… | Mot normalt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *