CO2-utfordringen fyller 50

I dag gikk USAs president til Kongressen og sa:

Denne generasjonen har endret atmosfærens sammensetning i global skala med radioaktive materialer og en jevn økning i karbondioksid fra forbrenning av fossile brensler.

— President Lyndon B. Johnson, 8. februar 1965

Vel, i dag for 50 år siden. Vi har visst om dette problemet en stund.

CO2-problemet var ikke hovedtema i Johnsons budskap om bevaring av naturens skjønnhet, og heller ikke i miljølovgivningen som fulgte.

Men det var satt på den politiske dagsorden fra høyeste hold, i et USa som satset sterkt på forskning og teknologi. Senere samme år fikk Det hvite hus rapport fra et forskerpanel om miljøforurensning, med et drøyt 20 siders vedlegg om «den usynlige forurensningen» – CO2 fra fossile brensler, som konkluderte:

Med sin verdensomspennende industrielle sivilisasjon er menneskene i ferd med å utføre et enormt geofysisk eksperiment. De brenner i løpet av noen få generasjoner de fossile brenslene som hopet seg langsomt opp i jorden over de siste 500 millioner år. CO2 produsert av denne forbrenningen sprøytes inn i atmosfæren; omtrent halvparten forblir der.

Vi har fortsatt dette høyst ukontrollerte eksperimentet med vår eneste hjemplanet i to generasjoner siden. Med hell vil vi klare å avvikle det i løpet av enda et par generasjoner, men våre etterkommere vil leve med følgene i århundrer videre.

Gryende forståelse

Viktige brikker i forståelsen av CO2-problemet var allerede på plass i 1965. Revelle og Suess , fulgt av Bolin og Eriksson , hadde vist gjennom målinger og kjemiske resonnementer at havet ikke tok opp CO2 på langt nær så hurtig som man hadde forestilt seg, og fra høyt oppe på Mauna Loa, Hawaii, hadde Keeling plottet de første årene av den ikoniske kurven over atmosfærens stigende CO2-innhold.

At CO2 var en drivhusgass som fanget opp varmestråling og økte jordens overflatetemperatur var kjent, men rapporten advarte at pålitelige beregninger av klimavirkningen ville kreve numeriske modeller som lå enda noen år inn i fremtiden .

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *