Mot normalt!

Mot normalt er en ny blogg for deg som vil til bunns i klimaspørsmålet: Hva vet vi om farlige menneskeskapte klimaendringer? Hvordan vet vi det, og hvor sikre er vi? Hva betyr det, hva kan vi gjøre, og hvorfor gjør vi det ikke?

Mot normalt skal være et korrektiv i en viktig samfunnsdebatt som fordreies av desinformasjon og angrep på vitenskapen. Bloggen legger an et bredt perspektiv på klimaspørsmålet, og vil ikke skygge unna klimapolitikk. Men det kommer til å handle mest om klima og klimaforskning.

De beste bloggene om klimaforskning drives av klimaforskere. Dette er ikke en slik blogg. Den er startet av en «legmann» som synes dette er spennende stoff og prøver å lese seg opp. Leseren er hermed advart.

Normal og avvik

Bloggens navn henger sammen med klimaforskning, menneskeskapte klimaendringer, og kampanjen som fornekter dem, men først og fremst er den selvfølgelig oppkalt etter en norsk klassiker:

Leif Juster i sketsjen «Mot normalt»

Klima er normalt vær: det typiske været for et sted og en årstid, gjerne beregnet ut fra et gjennomsnitt (middel) over en normalperiode, som typisk er på 30 år. «Norrrmalt» i norsk klima er per definisjon gjennomsnittet for perioden 1961–1990 (se Metlex: «Normaler»). Det er dette Justers figur sliter med å forstå.

Når klimaforskerne snakker om variasjoner, snakker de gjerne om avvik fra normalen. Hvis temperaturnormalen for juli et sted er 16,5°C, og den absolutte middeltemperaturen i juli i fjor var 18,0°C, var temperaturavviket for juli det året 1,5°C. Å operere med avvik i stedet for absolutte temperaturer gjør det lettere å regne ut gjennomsnitt i rom og sammenligne utviklinger i tid.

Fremtiden blir mot normalt

Klimaet er i endring, og normaltemperaturene fra 1961–1990 er allerede blitt unormale. Globalt sett er det blitt veldig normalt å ha det varmere enn normalen.

abovenormal

Gjennomsnittlig globalt temperaturavvik ved overflaten i følge HadCrut4, med normalen for 1961–1990 og tiårsmiddel for 1990-og 2000-tallet. Normalperioden i grått.

I fremtiden blir det meste «mot normalt». Det handler ikke bare om at de verste hetebølgene vi kan huske i dag, blir en typisk sommer for våre barnebarn. Det handler om å havne på en forskjellig planet fra den jorden vi kjenner.

Det har ikke vært så høyt CO2-innhold i atmosfæren i den tiden mennesket har eksistert som art. Slike klima-omveltninger som vi kan vente oss de neste århundrene, har ikke funnet sted i de årtusenene vi har utviklet sivilisasjonen. Oppvarmingen kan bli sammenlignbar med opptiningen fra siste istid i størrelse, men gå titalls ganger raskere. Leveområder vil flytte seg og livsvilkår endres i et rasende tempo.

Med mindre vi gjør noe med det, da. Men det toget er i ferd med å gå. De globale utslippene fortsetter å øke. Skal vi ha en rimelig sjanse til å holde den globale oppvarmingen under 2 °C, en vedtatt «faregrense», må vi ikke bare snu utviklingen i løpet av få år. Vi må kutte utslippene ned mot null i løpet av noen tiår. Det fordrer en energirevolusjon. For hvert år som går vi lar det skure, vil omstillingen bli brattere, dyrere og vanskeligere.

Kranglefanter

Tittelen Mot normalt er også myntet på klimakverulantene – eller «klimarealistene», som de misvisende kaller seg her til lands. Leif Justers sure gamle mann som hytter med paraplyen sin, krangler med værvarslene, forvirres av statistiske meldinger, og skjeller ut meteorologene fordi han ikke forstår hva de mener med sitt «moooot norr-malt». Er han ikke selve bildet på klikken av forargede «skeptikere» som utfolder sine konspirasjonsteorier om FNs klimapanel i leserbrev etter leserbrev? Det blir litt å lese om dem også, av og til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *