Verden har nok olje og gass

Hver gang noen noen nevner klimagrenser for norsk petroleumsvirksomhet, kommer det samme omkvedet i kor fra næringen og den til enhver tid sittende regjering: «Verden vil fortsatt trenge olje og gass i lang tid fremover.» Men i følge en ny rapport står verden allerede klar til å pumpe all den oljen og gassen som trengs for å sprenge klimamålene, uten å bygge ut nye felt. Resten må vi la ligge, for pumper vi det først opp, kommer vi til å brenne det. Vi har ikke flere utvinningstillatelser å gi.

Les videre