Ukerevy: uke 42 (2015)

Supertyfonen Koppu (Lando) høljet 17. oktober inn over Filippinene, satte seg over Luzon og dumpet blant annet en meter med regn over Baguio (ikke rekord: det falt to meter der i 1911). 24.000 mennesker ble evakuert, og mange flere er fordrevet fra sine hjem.

Ellers om: karbon og økonomi, å la oljen ligge, og fersk forskning på innlandsis, havstrømmer og livsmangfoldet.

Prisens vekst, eller vekstens pris?

Stadig flere seriøst dresskledde mennesker sier klimahandlingen går for sakte. Konsulentfirmaet PwC er kommet med sin Low Carbon Economy Index for 2015 (pressemeldingen; rapporten i PDF). Den gode nyheten er at «karbonintensiteten» – CO2-utslipp delt på BNP – falt med hele 2,7% i 2014. Den dårlige nyheten er at den stadig ikke faller fort nok, og at den må falle med 6,3% hvert eneste år fremover for å holde togradersgrensen.

Felles karbonpris? I Paris skal landene komme med individuelle løfter, men spillteoretisk er det en oppskrift på fiasko, mente David MacKay og andre i Nature («Price Carbon – I Will If You Will», 12.10.). Bare en felles forpliktelse kan sikre en sterk avtale, og siden landene ikke kan enes om felles utslippskutt, bør de i stedet bli enige om en felles global karbonpris og love å gjennomføre den med egne avgifter eller kvoteordninger.

Den siste olje

Alaska må bore etter mer olje i sårbare områder for å få råd til å møte klimaendringene, nærmere bestemt havstigningen som truer kysten, ytret delstatens guvernør Bill Walker (BBC, 12. oktober).

Kanskje er menneskeheten bare for dum til å overleve.

Eller kanskje ikke.

Noen dager etter avlyste Obama-administrasjonen salg av oljekonsesjoner i arktiske havområder utenfor Alaska (Chukchi- og Beaufort-sjøen). Beslutningen var motivert av lave oljepriser, Shells dårlige erfaringer i området og rikelig med skiferolje, men den inngår også i miljøkampen om Arktis. Samtidig fikk bl.a. norske Statoil avslag på forlengelse av eksisterende konsesjoner i Arktis. («U.S. Blocks Arctic Drilling for 2 Years», NYT 16. okt.)

Selv BPs sjefsøkonom innrømmer at oljereserver må bli liggende under bakken (Guardian, 13. oktober).

Exxon innrømmer lite, men oppslagene om hva de visste om menneskeskapte klimaendringer, når de visste det, og hvordan de har fornektet, forvirret og forhalt klimasaken siden, bare ruller videre. «No corporation has ever done anything this big or this bad», spyttet Bill McKibben i Guardian 14. oktober.

Fersk forskning

Usikkerhet gir kunnskap å handle ut fra, argumenterer redaktørene for et spesialnummer om klimaendringer og vitenskapelig usikkerhet i Philosophical Transactions of the Royal Society A . Det er mye Lewandowsky her, til ergrelse for noen og glede for andre.

Én viktig antagelse man er usikker på, er om det globale klimaets respons på flere pådriv samtidig er omtrent lik summen av responsen på hvert enkelt pådriv. NASA-forskere har undersøkt pådriv hver for seg og sammen i simuleringer med to klimamodeller (GISS og CCSM4), og funnet at svaret stort sett er ja når man tar konsentrasjonene av aerosoller og oson for gitt . Imidlertid holder antagelsen ikke for nedbør når modellen beregner konsentrasjonene av disse stoffene basert på kjemiske reaksjoner med utslipp. Marvels blogg om artikkelen er som vanlig morsom lesning. Og her er en kortversjon til, mindre morsom, men kanskje mer opplysende.

Is og snø: På terskelen til årtuseners havstigning

De neste tiårenes klimautslipp kan binde oss til årtuseners havstigning fra Antarktis, å dømme etter nye modellsimuleringer. Hvis de store isbremmene bryter sammen, vil isen bak dem sige raskere ut i havet, og sige og sige ustanselig. Forskerne finner at vi overskrider en terskel når lufttemperaturen stiger mellom 1,5 til 2°C over dagens temperatur. Det kan bare unngås ved kraftige utslippskutt (RCP2.6-scenariet). Ved høyere utslipp kan Antarktis bidra med alt fra 60 cm til 3 meters havstigning allerede innen 2300 .

Under den andre store innlandsisen, på Grønland, har forskerne for første gang sporet tappingen av en innsjø under isen, som de mener forårsaket et sammenbrudd i isen over og dannelsen av et krater i 2011 . Tidligere observasjoner tyder på at innsjøen tømmes periodisk, og slike hendelser kan skje oftere ettersom Grønland smelter mer. Når de skjer tidlig i smeltesesongen kan de danne kanaler som gir mer effektiv drenasje, og dermed forebygger at den sklir raskere over grunnen, selv om tømmingen kan gi et plutselig tilsig av vann under isen.

AMO(C)

Den sagnomsuste artikkelen James Hansen og kolleger har hatt liggende til åpen fagfellevurdering, der de dumper en vanvittig mengde is i havet og ser hva som skjer når Golfstrømmen tar repern, viser også tegn til å bryte sammen under fagfellekritikken.

Men en av kritikerne har nå en egen artikkel på trykk om hva som skjer med globale temperaturer ved et ferskvannsdrevet sammenbrudd i AMOC (den meridionale atlanterhavssirkulasjonen, «samlebåndet» som Golfstrømmen er en del av) . I modellen gir AMOC-sammenbrudd 15-20 års global nedkjøling, før oppvarmingen fortsetter nærmest som om ingenting var hendt: tilsammen en 40-50 års varmepause. En AMOC-drevet nedkjøling har en karakteristisk virkning på jordens energibalanse, men når Drijfhout ser etter den samme signaturen i den nylige «varmepausen», viser den seg mer komplisert.

Forresten argumenterte andre forskere denne uken for at den atlantiske klimasvingningen AMO ikke er drevet av AMOC. De finner nemlig AMO også i modeller der havsirkulasjonen er gitt og ikke endrer seg .

Livsmangfoldet

Er mangfoldige økosystemer bedre rustet til å stå av ekstrem klimapåkjenning? Ja, skulle man tro, men forskjellige forsøk har ikke gitt noe entydig svar. Nå har forskere kombinert data fra 46 forsøk med slettelandskap og sett på planteproduktiviteten under og etter flom og tørke. Biologisk mangfold gjør økosystemet mer stabilt og mer motstandsdyktig mot ekstreme hendelser mens de står på, men gjør ikke stor og entydig forskjell for hvor fort de kommer seg igjen etterpå, finner de . Anbefalingen er klar: Bevaring av biologisk mangfold er god klimatilpasning.

Men mangfoldet blir ikke lett å bevare. En annen meta-studie av 632 forsøk med livet i havet tyder at oppvarming og forsuring av havet fra økt CO2 i store trekk vil gi mindre mangfold og mindre forekomster av nøkkelarter som holder økosystemene i gang . De finner lite belegg for at livet vil venne seg til surere hav. Én av de mange konklusjonene er at forsuringen vil gå ut over planktons produksjon av dimetylsulfid, en gass som bidrar til skydannelse, og dermed kan virke inn på oppvarmingen.

Mangroveskog er truet av havstigning mange steder i det indopasifiske området. Oppdemming og annen menneskelig virksomhet har redusert tilførselen av sediment som mangroveskogen er avhengig av for å holde tritt med havstigningen . Mangrovene kan være oversvømmet innen 2070 i deler av Thailand, Sumatra, Java, Papua Ny Guinea og Salomonøyene, ifølge modellberegninger, som riktignok ikke tar hensyn til en haug med viktige forhold som kan fremskynde eller sinke ødeleggelsen.

Enkel modell

Lyst til å leke med klimamodeller, men mangler superdatamaskin å kjøre dem på, eller synes ikke EdGCM er brukervennlig nok? Monash University har laget en enkel modell som du kan prøve på nett.

Til fordypning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *